Од хаос и задолжена Агенција за храна и ветеринарство до успешнa приказна, зад која стои директорот Зоран Атанасов

Воспоставувањето и спроведувањето на организирана внатрешна едукација и пренос на знаење помеѓу вработените, алатка која овозможува да ја зајакнеме меморијата на институцијата а со тоа успешно да се справуваме со секојдневните предизвици.

Share
Прочитај повеќе