Возобновен Националниот контакт центар за економски мерки

Покрај контакт центарот, граѓаните може да се информираат за сите актуелни вести поврзани со коронавирусот Ковид 19, како и за економските и други мерки на Владата поврзани со справувањето и спречување на ширењето на коронавурусот на веб страницата koronavirus.gov.mk.

Share
Прочитај повеќе

Од денеска во сила рамниот данок

Следните 36 месеци доходот од работа, доходот од самостојна дејност, доходот од авторски и сродни права, како и доходот од продажба на сопствени земјоделски производи ќе се оданочуваат со стапка од 10 проценти. Во мирување ќе биде ставена и стапката од 15 проценти, што значи дека стапка од 10 проценти ќе се применува и за оданочување на доходот од права на индустриска сопственост, закуп и подзакуп, капитал, капиталните добивки, од осигурување и другиот доход.

Share
Прочитај повеќе

Утврдени проектите кои ќе се финансираат преку ИПА 2019

– На денешниот состанок финално се утврдија проектите кои ќе бидат финансирани од ИПА 2019 и тоа за консолидација, советодавни служби, наводнување, шумарство, земјоделски задруги, поддршка за ветерина и фито политики, истакна Николовски.

Share
Прочитај повеќе

Неповратна помош за плати на овчарите

Помошта е неповратна, а се добива за едно вработено лице на 150 овци, 50 кози или 80 говеда. Максималниот износ е до 300.000 денари по лице за најмногу 20 вработени.

Share
Прочитај повеќе