Распределени се 50 фотоволтаични комплети за производство на струја на бачилата и 150 водопоила од инокс за напојување на добитокот

Модернизацијата на бачилата, особено снабдувањето на бачилата со електрична енергија, ќе овозможи и модернизација на производствениот процес за преработка на млекото во млечни производи.

Share
Прочитај повеќе