Хортикултура – гранка на земјоделството

Постојат две важни разлики помеѓу хортикултурата и земјоделството. Првата е големината на земјиштето на кое се одгледуваат растенија: хортикултурата бара помалку површина, а земјоделството поголема. Втората разлика е во разновидноста на применетите растенија: хортикултурата користи неколку различни групи растенија, а земјоделството обично е едно (монокултура).

Share
Прочитај повеќе