Складирање на компири

Сите ние сме свесни дека одредени загуби се случуваат редовно при складирањето на  компири. Тоа се толерантни  загуби до 10 проценти, што значи дека на крајот на складирањето, тежината на компирите ќе изгуби најмалку 7-10 проценти од вкупната зачувана количина.

Share
Прочитај повеќе

Чување на свежо овошје

За успешно и подолгорајно чување на плодовите во свежа состојба, неопходно е да се исполнат одредени услови и тоа:
– плодовите да бидат здрави, без механички повреди;
– без последици од напад од штетници и болести;
– да се собрани навреме и во што покус рок;
– да се со средна големина и
– да припаѓаат на иста сорта

Share
Прочитај повеќе

Зачувување на природниот изглед на регионите

На 10 до 15 метри од дрвото тие треба да постават заштитна зона со природна вегетација која не се ѓубри и прска и се оградува за да нема добиток за пасење. Дрвото не смее да се кастри ниту да се отстрануваат паднатите гранки. Земјоделецот добива пари за загубата од приходот и за не обработување на заштитната зона. Целта е да се чува природната средина и засолништата на корисните организми и инсекти.

Share
Прочитај повеќе