Важноста на азот, фосфор и калиум во одгледувањето сончоглед

Во исхраната на секоја култура, така и кај сончогледот, особено е значаен внесот на макрохранливи материи од азот, фосфор и калиум и помал дел од микрохранливи материи за неговиот раст и развој, како и постигнување на богати приноси.

Share
Прочитај повеќе

Прихрана на пченицата и маслената репка

Прескокнувањето на првата прихрана или одложување на тоа ќе предизвика намалување  на земјоделските култури и, првично, ќе ги намали шансите за постигнување на посакуваниот и очекуваниот принос.

Share
Прочитај повеќе

Прихрана на пченката

Прихраната ( ѓубрењето ) е важна агротехничка мерка за повеќето земјоделски култури, па така и за пченката, бидејќи на тој начин растенијата ги примаат повеќето хранливи материи внесени преку почвата или преку листот, кои подоцна влијаат на квалитетот и квантитетот на приносот.

Share
Прочитај повеќе

Едукативна работилница посветена за есенската сеидба и начините на ѓубрење во организација на здружението за земјоделци „Современо Земјоделство“

-Сите знаеме различни начини на обработка на земјата, но сите главно се задржуваат на старите технологии. Јас препорачувам, сега за подготовка на есенската сеидба да не орате, само да подривате. Тоа е најпотребно и најефикасно, верувајте. Јас работам на тој принцип и тука и на моите земјоделски површини во Бугарија. Исто така, пченката ја одгледуваме без наводнување, истакна Стоименов пред присутните кои со големо внимание го слушаа, воодушевени од неговото широко познавање.

Share
Прочитај повеќе

Агрохемиски калкулатор – апликација за правилно ѓубрење во земјоделството

Земјоделците добија агрохемиски калкулатор – апликација која може да се инсталира на мобилните телефони и точно да каже, врз основа на лабораториски анализи, колку ѓубре треба да се употреби во производството.

Share
Прочитај повеќе