Сузбивање на јаболковиот црв

Поставување на ловни појаси од ребреста хартија околу стеблата на јаболката за ловење на гасениците кои се подготвуваат за презимување или куклење. За првата генерација ловните појаси се поставуваат во мај, а се отстрануваат кон средината на јуни. За втората генерација се поставуваат во јули, а се отстрануваат по бербата на јаболката. По отстранувањето, ловните појаси, заедно со уловените гасеници, се спалуваат. Пожелно е и отстранување на паднатите црвливи плодови од овоштарниците.

Share
Прочитај повеќе