600.000 илјади денари неповратна помош на млади земјоделци за започнување на земјоделска дејност

Поддршката за започнување со земјоделска дејност се доделува на млад
земјоделец кој за прв пат започнува да се занимава со земјоделска дејност
преку преземање на постоечко земјоделско стопанство или со воспоставување
на ново земјоделско стопанство.

Share
Прочитај повеќе

ЈАВЕН ПОВИК за доставување на барања за исплата на средства од Програмата за финансиска поддршка во рибарството и аквакултурата за 2023 година

АГЕНЦИЈА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ ЈАВЕН ПОВИК бр.1/2023 за доставување на барања за исплата на средства од Програма за финансиска поддршка во рибарството и аквакултурата за 2023 година.

Share
Прочитај повеќе

Објавен јавен повик за поднесување на барања за поддршка на развојот на земјоделските задруги

Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство денеска го објави јавниот повик од новата Програма  за поддршка на развојот на земјоделските задруги за 2023 година.

Share
Прочитај повеќе

ЈАВЕН ПОВИК бр.4/2023 – Мерка 121 – Инвестиции за модернизација на земјоделски стопанства

Максималната вредност на прифатливи трошоци по корисник за Мерка 121 – Инвестиции за
модернизација на земјоделски стопанства изнесува 600.000,00 денари. Крајниот рок за доставување на барањата за финансиска поддршка не подоцна од 10.06.2023 година.

Share
Прочитај повеќе

ЈАВЕН ПОВИК за промотивни активности од областа на земјоделството и руралниот развој во Република Северна Македонија

Корисници на техничката поддршка и субјекти кои може да учествуваат во постапката за доделување на средства за техничката помош се:

Share
Прочитај повеќе

Објавен јавен повик за организирање на локални манифестации и саеми

Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство денеска на веб страната го објави јавниот повик за промотивни активности од областа на земјоделството и руралниот развој, за организирање на локални манифестации и саеми.

Share
Прочитај повеќе

ЈАВЕН ПОВИК за прибирање барања за финансирање за земјоделски производители на храна од неживотинско потекло

ЈАВЕН ПОВИК

за прибирање на барања за финансирање за земјоделски производители на храна од неживотинско потекло од Програмата за финансирање на земјоделски производители на храна за 2023 година

Share
Прочитај повеќе

ЈАВЕН ПОВИК бр.47 – 9196/1 за прибирање на барањa за доделување на финансиски средства од Програмата за проширена репродукција на шумите за 2022 година

ЈАВЕН ПОВИК бр.47 – 9196/1

за прибирање на барањa за доделување на финансиски средства од Програмата за проширена репродукција на шумите за 2022 година

Share
Прочитај повеќе

Јавен повик за финансиска поддршка на земјоделски задруги

JАВЕН ПОВИК бр.10/2022

за доставување на барања за користење на средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2022 година

Share
Прочитај повеќе

Николовски: Ги повикувам сите заинтересирани оризопроизводители максимално да ја искористат мерката за набавка на специјализирани комбајни за ориз или мобилни сушари за ориз, јавниот повик е во тек

Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Љупчо Николовски заедно со директорот на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, Никица Бачовски и Трајан Димковски, државен советник за рурален развој во министерството, денеска го посетија семејството Маневи од село Чифлик, кое повеќе од 15 години произведува ориз.

Share
Прочитај повеќе