ЈАВЕН ПОВИК за промотивни активности од областа на земјоделството и руралниот развој во Република Северна Македонија

Корисници на техничката поддршка и субјекти кои може да учествуваат во постапката за доделување на средства за техничката помош се:

Share
Прочитај повеќе

Објавен јавен повик за организирање на локални манифестации и саеми

Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство денеска на веб страната го објави јавниот повик за промотивни активности од областа на земјоделството и руралниот развој, за организирање на локални манифестации и саеми.

Share
Прочитај повеќе

ЈАВЕН ПОВИК за прибирање барања за финансирање за земјоделски производители на храна од неживотинско потекло

ЈАВЕН ПОВИК

за прибирање на барања за финансирање за земјоделски производители на храна од неживотинско потекло од Програмата за финансирање на земјоделски производители на храна за 2023 година

Share
Прочитај повеќе

ЈАВЕН ПОВИК бр.47 – 9196/1 за прибирање на барањa за доделување на финансиски средства од Програмата за проширена репродукција на шумите за 2022 година

ЈАВЕН ПОВИК бр.47 – 9196/1

за прибирање на барањa за доделување на финансиски средства од Програмата за проширена репродукција на шумите за 2022 година

Share
Прочитај повеќе

Јавен повик за финансиска поддршка на земјоделски задруги

JАВЕН ПОВИК бр.10/2022

за доставување на барања за користење на средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2022 година

Share
Прочитај повеќе

Николовски: Ги повикувам сите заинтересирани оризопроизводители максимално да ја искористат мерката за набавка на специјализирани комбајни за ориз или мобилни сушари за ориз, јавниот повик е во тек

Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Љупчо Николовски заедно со директорот на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, Никица Бачовски и Трајан Димковски, државен советник за рурален развој во министерството, денеска го посетија семејството Маневи од село Чифлик, кое повеќе од 15 години произведува ориз.

Share
Прочитај повеќе

АФПЗРР објави Јавен повик за користење на финансиска поддршка за изградба на инфраструктура за пристап до земјоделско земјиште, наменет за единиците на локалната самоуправа

Врз основа на член 7, алинеја 9 од Законот за основање на Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој („Службен весник на Република Македонија број 72/07,5/09, 43/14, 193/15, 39/16, 164/18 и 190/19), Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руалниот развој го објавува следниот

Share
Прочитај повеќе

Бачовски: Повик за ко-финансирање на инвестиции во подигнати нови лозови и овошни насади и ароматични растенија

Објавен уште еден јавен повик од Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој.

Share
Прочитај повеќе

ЈАВЕН ПОВИК 2/2022 за доделување на концесија на рибите за вршење стопански риболов

 ЈАВЕН ПОВИК 2/2022 за доделување на концесија на рибите за вршење стопански риболов

Share
Прочитај повеќе

JАВЕН ПОВИК 1/2022 за доделување на концесија на рибите за организирање рекреативен риболов

ЈАВЕН ПОВИК 1/2022 за доделување на концесија на рибите за организирање рекреативен риболов. 

Share
Прочитај повеќе