До петок трае јавниот оглас за давање под закуп на државното земјоделско земјиште на поранешниот агрокомбинат Џумајлија

Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, ги известува сите заинтересирани, дека Јавниот оглас за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини над 3 хектари во регионот на Свети Николе, трае до петок оваа недела, односно до 29.06.2018. Станува збор за дел од земјиштето кое беше во сопственост на поранешниот агрокомбинат Џумајлија.

Share
Прочитај повеќе

Оглас за државно земјиште под 3 хектари и за преостанатиот дел во Џумајлија

Намената за која се дава земјоделското земјиште е подигање долгодишни насади со лозје, овоштарници и хмељ, оранжерии, долгодишни насади со лешник, маслинарници, ливади, рибници, површини за спортско-рекреативни активности и рурален туризам и одгледување на други земјоделски култури.

Share
Прочитај повеќе

Објавен огласот за закуп на земјоделско земјиште во Џумајлија

Во огласот за закуп истакнати се 907 хектари од некогашниот комбинат Џумајлија а во следните неколку недели ќе има оглас и за нови 11.000 хектари земјоделско земјиште како и посебен оглас за закуп на земјиште за сточарите.

Share
Прочитај повеќе

Во понеделник оглас за распределба на земјиште во „Џумајлија“

– Ќе се ревидира и распределбата на земјоделското земјиште. Околу 15.000 хектари се ослободени само во последниве месеци, денес во Министерството се спроведе електронска аукција за 4.000 хектари, а во понеделник ќе се распише нов оглас за над три хектари за „Џумајлија“ и други површини, – истакна Николовски.

Share
Прочитај повеќе