Уште денес се поднесуваат барања за субвенции за ориз и оризова арпа, за произведени и предадени градинарски или овошни култури како и за органско производство

Вести

Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, ги потсетува земјоделските производители на ориз и оризова арпа, на произведени и предадени градинарски и овошни култури во преработувачки капацитети, како и за производителите на органски земјоделски производи дека денес истекува рокот за аплицирање за добивање на финансиска поддршка.

Пет денари по килограм ќе добијат земјоделските стопанства кои имаат засеани и ожнеани површини со ориз и оствареното производство на оризова арпа да не надминува над 5,5 тони по хектар,026 од род 2018 година и истиот да го предале на регистрирани откупувачи во период од 1 октомври до 25 декември 2018 година.

Финансиска поддршка од три денари по килограм ќе може да добијат и сите земјоделци кои произвеле и предале градинарски или овошни култури од овогодинешната реколта во преработувачките капацитети.

Барањата за финансиска поддршка се поднесуваат по електронски пат во подрачните едниници на министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, најдоцна до 25 декември 2018 година. Во прилог на барањето се доставува Потврда за откупени земјоделски производи издадена од страна на регистрираниот преработувачки капацитет.

Уште денес е и рокот за поднесување на барањата за добивање на финансиска поддршка

За органските производители за следните намени:

– За преработка на органски производи и органски производи во преод вклучително за доработка и пакување на самоникнати видови со органско потекло,
– За трговија или извоз на свежи и преработени органски производи и органски производи во преод од домашно потекло,
– За стручна контрола и сертификација и
– За анализа на својствата на почва и производи.

Барањата за финансиска поддршка се поднесуваат по електронски пат во подрачните едниници на министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, најдоцна до 25 декември 2018 година. Сите информации и потребни документи може да се најдат во Упатството за корисници и истото може да се превземе од веб страната на Агенцијата на следната адреса: www.ipardpa.gov.mk во делот „Директни плаќања 2018“, „Упатства за корисници“.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *