Корисници, критериуми, бодирање и потребни документи за неповратни 600.000 илјади денари за млад земјоделец

За да биде прифатлив, корисникот за помош на млади земјоделци за
започнување со земјоделска дејност треба да добие најмалку 60 бода

Share
Прочитај повеќе

600.000 илјади денари неповратна помош на млади земјоделци за започнување на земјоделска дејност

Поддршката за започнување со земјоделска дејност се доделува на млад
земјоделец кој за прв пат започнува да се занимава со земјоделска дејност
преку преземање на постоечко земјоделско стопанство или со воспоставување
на ново земјоделско стопанство.

Share
Прочитај повеќе