„Агрокор“ заминува во историјата

Вести Совети

Некогаш најголемата трговска мрежа на Балканот, „Агрокор“ од денеска заминува во историјата и ќе биде заменета со нов фирма наречена „Фортенова груп“.

Со планот за трансформација на „Агрокор“ се предвидува 47 од 159-те компании на групацијата, кои се оценети како „неодржливи“ да се преименуваат со додавка „Плус“ на името. Така, трговскиот синџир „Конзум“ ќе стане „Конзум плус“, а фабриката за минерална вода „Јамница“ ќе биде преименувана во „Јамница плус“.

Останатите 30 компании со седиште во Хрватска, кои се оценети како „одржливи“ по автоматизам стануваат дел од „Фортенова“ и по преносот на сопственост на новата групација ќе излезат од стечај.

Сопственоста на „Агрокор“ во 82 компании надвор од територијата на Хрватска етапно ќе се префрла на „Форетнова“.

Со планот се предвидува принудната управа на „Агрокор“ формално да трае до целосно префрлање на сопственоста на „Фортенова“, по што некогашниот гигант ќе биде избришан од судскиот регистар на трговски друштва.

Вчера, во холандскиот град Амстердам се одржа првото Акционерско собрание на „Фортенова“, на кое се очекува избор на членови на Управниот одбор на групацијата и одредување на висината на нивните плати.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *