Фармери помогнете да се сопре африканската свинска чума

Вести Совети Сточарство

Фармери, потребна ни е вашата помош! Помогнете ни да ја сопреме африканската свинска чума!

  • Чистете ја вашата облека 👖
  • Дезинфицирајте ја опремата 🚜
  • Држете ги вашите свињи подалеку од дивите 🐗
  • Осигурајте се дека вашата сточна храна и свињи се од доверливи извори 🐽

👉 Повеќе информации : www.efsa.europa.eu/StopASF

#StopASF

 

 

Африканската свинска чума е болест која ги напаѓа домашните и дивите свињи. Иако е безопасна за луѓето, може да биде смртоносна за свињите и има сериозни социолошко-економски последици во земјите каде што е присутна.

Африканската свинска чума (АСЧ) е катастрофална заразна болест на свињите која е најчесто смртоносна. Не постои вакцина за справување со овој вирус. Не ги напаѓа луѓето ниту другите животни, единствено домашните и дивите свињи. Здравите домашни и диви свињи може да се заразат преку контакт со заразени животни, внесување на месо од заразени животни, контакт со што било контаминирано со вирусот (облека, возила) и убоди од заразени крлежи. Болеста може да предизвика сериозни проблеми со здравјето на фармите, нарушување на меѓународната трговија со животни и животински производи, како и огромни економски загуби.

Главната цел на информативната кампања која ја отпочна ЕФСА (Европска агенција за безбедност на храна) е да се помогне да се спречи ширењето на африканската свинска чума (АСЧ) во Југоисточна Европа. Оваа кампања исто така има за цел да ја подигне свеста за АСЧ како сериозна заразна болест на домашните и дивите свињи, како и да информира за процедурите кои треба да се следат при пријавување на можни случаи на АСЧ. Ова се постигнува преку вклучување и едуцирање на клучните сегменти од населението и чинителите кои доаѓаат во контакт со домашни и диви свињи.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *