Градинарство – земјоделски календар за месец мај

Вести Полјоделство Совети

Во градинарството, до кај 20 – 25ти мај завршува садењето на пикираните
растенија за рано производство на домати.

Засадените домати се преполовуваат за 5
до 7 дена со искоренување на растенијата и се поставува потпорна конструкција. По
пресадувањето се врши првото, а по 10 – 15 дена и второто окопување на доматите.

Со првото окопување посевите се прихрануваат со шалитра и тоа 20 – 25кг/ха.

Како кај доматите, така и кај пиперот и модриот патлиџан, до средината на месецот се
завршува со садењето на пикираните растенија.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *