Јавен Повик бр. 3/ЗАМ/2018 за пријавување интерес за формирање на земјоделски задруги

Вести Огласи

Проектот „Поддршка за развој на земјоделски задруги“, финансиран од ЕУ, Ве поканува да учествувате на Повикот за пријавување на групи на земјоделски стопанства кои имаат интерес да формираат земјоделска задруга. Генерална цел на поддршката е подобрен и конкурентен земјоделски сектор преку зајакнување на капацитетите на земјоделските задруги. Специфична цел на поддршката е зголемена продуктивност и зголемени економски резултати преку поддршка на соработка меѓу земјоделците за формирање на нови земјоделски задруги. Право на учество имаат групи на земјоделски стопанства кои имаат интерес да формираат земјоделска задруга.

Рок за доставување на пријавите е 30.10.2018 г. до 16:00 часот. Инструкциите и обрасците за аплицирање може да ги преземете во документите дадени во прилог.

Пријавите се поднесуваат на следната адреса: Македонска развојна фондација за претпријатија, ул. Никола Парапунов бр. 41a, 1060 Скопје, со назнака „За повик бр. 3/ЗАМ/2018“.

Оваа постапка за избор се спроведува во рамки на проектот „Поддршка за развој на земјоделски задруги“ кој е финансиран од Европската Унија, а спроведуван од CARE Германија/Луксембург и Македонска развојна фондација за претпријатија.

25-7 Informacija za objaveni povici – Poddrska za razvoj na zemjodelski zadrugi

57-1-Povik-za-izrazuvanje-interes-za-formiranje-zadrugi

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *