ЈАВЕН ПОВИК бр.04/2019 за доставување на барања за користење на средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2019 година

Вести Огласи

Предмет на овој оглас е доделување на финансиска поддршка за следните мерки:

ПРОИЗВОДНИ КАПАЦИТЕТИ НА БАРАТЕЛОТ

 

Код на мерка

 

Назив на мерка

Максимална вредност на прифатливи трошоци по корисник

121

Инвестиции за модернизација на земјоделски стопанства

до 3.500.000 денари  прифатливи трошоци по поединечен корисник

121.4

Набавка на трактори

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Документи за превземање:

Јавен повик -04-2019

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *