ЈП Стрежево обезбеди доволно вода за земјоделците од Пелагонија

Вести

Стрежево обезбеди доволно вода за земјоделците од Пелагонија

Битолските земјоделци ова лето нема да имаат проблем со наводнувањето на земјоделските површини.
Состојбата на акумулацијата Стрежево е поволна и има доволна количина на вода за правилно, доволно и навремено залевање на земјоделските култури.
Иако станува збор за неповолна хидролошка година, Јавното претпријатие “Стрежево” – Битола со задоволство ги известува граѓаните дека во моментот располага со околу 80 милиони метри кубни вода и се целосно подготвени за новата сезона за наводнување.

“Моменталните количини на вода кои се акумулирани се гаранција за доволни количини на вода со кои решивме еден проблем од круцијално значење за земјоделците.
Земјоделците можат безгрижно да ги планираат земјоделските активности и ги имаат сите предуслови за стабилно, високо и квалитетно производство. Исто така ги имаме неопходните количини на вода за непрекинато, квантитативно покривање на потребите за водоснабдување на општините Битола, РЕК “Битола” и локалните индустриски капацитети.
Апелираме до земјоделците за рационално и домаќинско користење на водите, а со тоа и земјоделското производство да биде поквалитетно и економски исплатливо” – изјави директорот на претпријатието, Методија Граматковски.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *