Како да ги контролирате полжавите во градината?

Вести Градинарство Совети

Од мерките спроведени за контрола на полжави, најчесто се користат:

Хемиски сузбивања на отровни мамки, лимациди (Пузомор, Лимакс, Пузоцид, Арион, гранулат Месурол, итн.).

Се покажа дека е ефикасен метод, но кај поголемиот дел од  населението  за овој штетник се потребни поголеми количини, што е прескапо за повеќето сопственици.

Примената  на физички бариери на стари народни обичаи како : вар, пилевина, скршена кора од јајца, груба кора од дрво. Овие  методи  се  ефективни  се  додека горенаведените предмети не апсорбираат влага. Кога тоа ќе се случи, полжавите едноставно поминуваат над нив или наоѓаат друг „бесплатен премин“. Познати се тенките  бакарни плочки од метал, кои се закопани на  длабочина од 8 см и високи 25 см. Тие се поставуваат од страната каде  има најголема инвазија на овие штетници (грмушки, тревници и сл.). Полжавите имаат одбивно дејство врз оградата бидејќи нивното мукозно тело, во контакт со бакар, создава електричен полнеж. Ваквите огради кај нас тешко се набавуваат затоа  може да се користат  на помали површини.

Исто така е можно да се користат старински  народни рецепти. Ова се препарати направени од растенија кои ги одвраќаат инсектите и полжавите (лаванда, рузмарин, лук, домат, ) со својот мирис. Препаратите се во форма на супи, есенцијални масла, итн. На нив може да се  додаде и овошна киселина  како додаток, но фитотоксичноста на одредени растителни видови мора да се потврди кога се применуваат овие комбинации.
Може да  се  уништуваат и  со биолошка подготовка базирана на  (Phasmarhabditis hermaphrodita). Ова  е единствен паразит на полжавот, така што нема опасност за другите животни. Влегува во телото на полжавот и се храни со него. Полжавот престанува да се храни во рок од 3 – 5 дена и умира во рок од 1 – 2 недели. Паразитот  расте во полжавот и кога полжавот ќе умре, излегува и бара нов домаќин. Овој метод се покажа како многу ефикасен, еколошки, но засега подготовката е прилично скапа и не е комерцијално достапна кај нас.

„Современо Земјоделство“

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *