Николовски: 270.000 евра европски средства преку ИПА програмата обезбедивме за нова опрема во три научни институции Земјоделскиот Институт, Земјоделскиот факултет при УГД и Институтот за тутун

Вести

Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, Љупчо Николовски во рамки на вчерашната посета на Институтот за тутун во Прилеп, изврши увид во набавената опрема преку ИПА фондовите на Европската Унија, за потребите на Ген Банката.

Ген Банката е во состав на Институтот за тутун во која се чува семенски материјал од 56 различни сорти на тутун и место каде се одржуваат сите автохтони сорти на тутун.

Преку ИПА програмата со средства од ЕУ го зајакнуваме Институтот за тутун со нова опрема, која ќе помогне за научни цели и поддржување на автохтоните раси. Ротилиште, автоматски бројач на семе, термосушица и дехумификатор се само дел од опремата која се набавува за потребите на Институтот

Со 270.000 евра средства на ЕУ преку ИПА фондовите обезбедивме опрема за три научни институции, Земјоделскиот Институт во Скопје, Земјоделскиот факултет при УГД во Штип и Институтот за тутун во Прилеп.

Поддршката која ја добиваме од Европската Унија преку ИПА и ИПАРД прогамите е значајна и важна за земјоделците и континуирано помага во развојот и модернизацијата на македонското земјоделство.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *