Од денеска до 25- ти декември аплицирање за субвенции за ориз и оризова арпа 

Вести Огласи

Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, ги известува производителите на ориз, дека започна поднесувањето на барања за финансиска поддршка за произведена и предадена оризова арпа во регистрирани откупувачи.


Право на финансисика поддршка имаат земјоделските стопанства кои имаат засеани и ожнеани површини со ориз и оствареното производство на оризова арпа од род 2018 година да го предале на регистрирани откупувачи во период од 1 октомври до 25 декември 2018 година.

Висината на поддршката изнесува 5 денари по килограм а ќе се исплати за количините кои не надминуваат 5,5 тони по хектар.

Барањата за финансиска поддршка се поднесуваат по електронски пат во подрачните едниници на министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, најдоцна до 25 декември 2018 година. Во прилог на барањето се доставува Потврда за откупена оризова арпа издадена од страна на регистрираниот откупувач.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *