Повеќе мерки за органските производители

Вести

Се подготвуваат новини за зголемување на органското производство. Министерството за првпат планира да објави јавен повик за доделување на државно земјоделско земјиште за производство на органска добиточна храна.

Овој месец треба да биде распишан и оглас за неповратни 70 милиони денари поддршка за младите фармери, а при доделувањето на средствата предност ќе имаат органските производители.

Почна и мапирањето на регионите за органското производство, а при крај е и регистарот на органски оператори преку кој ќе се добијат податоци за сите производители, вид на култури, локација на производството и планирани количества со што евентуалната манипулација на потрошувачите ќе биде сведена на минимум и ќе се знае од кого и што купуваат.

Во соработка со Министерството за здравство се подготвува и така наречено органско мени за Детската клиника кое подоцна ќе ги опфати и градинките и основните училишта.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *