Производителите на јаболка утре ќе имаат средба со претставници од МЗШВ

Вести Овоштарство

На состанокот е предвидено да се разговара за моменталната состојба со откупот на конзумно и индустриско јаболко, мерките кои ги презема Владата за овој сектор, но и за предлозите од страна на овоштарите.

Инаку, според последните податоци со помош на интервентната субвенција од 3 денари за килограм предадено индустриско јаболко, што се донесе со Прoграмата за 2018-та година, досега се откупени се околу 50.000 тони индустриско јаболка. МЗШВ и во новата Програма за директни плаќања по консултациите со овоштарите направи промени за развој на оваа гранка, со цел од една страна да им се овозможи на производителите на јаболка рентабилно производство, а друга страна да се обезбеди квалитетно и конкуретно производство.

Една од крупните промени е во делот на овоштарството, вклучително и за јаболката, за прв пат се врши прилагодување кон насоките на Европката унија и од Светска банка, а тоа значи трансформирање на мерката за дополнителна поддршка кој што постоеше во претходните програми, во субвенцијата по хектар. Трансформирањето на субвенцијата за килограм предадено јаболко е направено врз основа на длабински анализи и пресметки, и истата е вкалкулирана во субвенцијата за одржување на овошни насади со јаболка. Односно оваа година, финансиската поддршка за одржување на насади со јаболка се зголемува од 33.000 денари на 41.000 денари по хектар, а 20 отсто повисокa финансиска поддршка добиваат овоштарите со развоен потенцијал, поточно за оние овоштари кои имаат од 1 до 5 хектари поддршката расте од 39.600 на 50.000 денари по хектар. Дополнително сите овоштари од преспанскиот регион ќе добијат за 15 отсто повисока субвенција за подрачја со ограничени можности, или субвенцијата ќе биде зголемена од 50.000 на 57.500 денари по хектар.

Преку новата Програма за рурален развој, односно преку мерката за предфинансирање на проекти за преработувачки капацитети, ќе се создадае можност за обезбедување на сигурен пласман на земјоделските производи вклучително и за јаболката и за решавање на вишокот на производи.

Со цел да им се помогне на овоштарите од овој регион кои изминативе години беше најпогоден од временските непогоди, токму земјоделците од преспанскиот регион први ги добија парите за обештетување од временските непогоди. Владата кон крајот на април лани исплати 85 милиони денари за обештетување на 2.355 земјоделци во Ресен.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *