Совети за успешно производство на јаболка и голем принос

Вести Овоштарство Совети

Со доаѓањето на пролетта, сè повеќе треба да се работи во овоштарниците. Многу овошки  цветаат многу изобилно, па дури и после  лошите  временски услови и  во времето  на опрашување, се забележа голем број на овошја што дрвото не е во состојба да ги носи. Овошките  си имаат развиен механизам за отфрлање на овошјето што е помало и овенато (т.н. јунски пад на овошје), но ова не е доволно за јаболката , затоа е потребно дополнително разредување за да се подобри квалитетот на земјоделските култури. Покрај тоа, премногу плодови  на  дрвото, исто така, влијае на слабиот квалитет и посиромашно формирање на пупки следната година.


Рачно или хемиско ретчење?

Разретчувањето може да се направи со рака или со хемиски третман. Како што објаснува професорот Зоран Кесеровиќ, од Земјоделскиот факултет во Нови Сад, младите јаболкници полесно се разретчуваат од оние со целосна плодност.  Јаболката се разретчуваат со рака по падот на овошјето во јуни и потоа се отстрануваат заразените, деформирани, механички повредени плодови. Стеблата на плодните дрвја кои имаат  слаба бујност полесно се разретчуваат во споредба со бујните дрвја што опаѓаат ако претходната година била  многу плодна. Бујноста на дрвото исто така има влијание од сушата  или оштетувањето  на листовите во есен, и позицијата  на гранките кои се најобилни  на врвот на крошната  кои се потешки и по тенки од долните и внатрешните делови на дрвото. Затоа, важно е добро да ја испрскате крошната  при нанесувањето на препаратот. За хемиско слабеење, најчесто се користат биорегулатори (синтетички растителни хормони) за да се симулира природниот процес и да доведе до губење на зашеметени плодови. Како што истакнува професорот Кесеровиќ, за правилно користење на подготовките потребно е да се разбере како тие работат, влијанието на надворешнота животна средина, но исто така и физиолошки процеси кај јаболкниците како што се формирање на домашни пупки и пуштање на млади плодови. Врз основа на сите овие фактори, се утврдува дозата на препаратот, додека количината на вода за хемиско разредување на плодовите  се дозира според волуменот на крошната, односно староста и бујноста на дрвјата.

При хемиско разретчување на јаболката , треба да се внимава на сортата. Разликата се рефлектира во толеранцијата кон препаратите кои се генетски условени од сортите и претставуваат наследни разлики во ензимските системи. Подготовките  за
хемиското разретчување на растението најмногу се апсорбира од лисјата. Прскањето е подобро да се направи на температура (од 15 до 20 степени) затоа што листот подобро го апсорбира препаратот.
Повеќе од 7 до 8 овошја на квадратен сантиметар на која се наоѓаат е знак за прекумерен плод и треба да се разретчи.

Хемиско разретчување
Како што објаснува професорот Зоран Кесеровиќ, разретчувањето со хемикалии дава најдобри резултати. Хемиското разретчување ја подобрува големината, бојата, хемискиот состав на овошјето, обезбедува редовни приноси, ја олеснува заштитата и бербата. Покрај тоа, губењето на плодовите од јаболка пред да созреат е помалку изразено кај разретчените дрвја отколку кај оние што не се разретчени. Во големите насади, рачното разретчување се користи само како додаток и корекција од чистењето  на хемикалиите . Во текот на сезоната понекогаш се потребни две или три разретчувања од биорегулаторите.

Механичкото разретчување треба да се изврши само во суво време но во секој случај пред да се појават условите за бактериска наезда.  Исто така, може да се направи со амониум тиосулфат (ATS) хемикалии кои се безбедни за корисниците, животната средина и потрошувачите. Сепак, повисоките концентрации можат да предизвикаат изгореници. Се користи во целосна фаза на цветањето, односно кога ливчињата почнуваат да испаѓаат и се потребни еден до два третмани. Оптималната температура на третманот е помеѓу 18 и 22˚C.
Покрај тоа, се користи NAD – нафтил оцетна киселина и се аплицира не подоцна од 7 дена по целосното  цветање.

“Современо Земјоделство”

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *