Сточарство – календар за месец август

Вести Совети Сточарство

Организација и спроведување на кампања за осеменување во овчарството е една од најприоритетните задачи во месец август. Овците се сезонски, полициклични животни кај кои мркањето е на секои 16 -17 дена во сезоната на парење. Еструсот е од 24 до 36 часа, но во зависност од расата, начинот на одгледувањето и исхраната на животните, може да се движи од 6 до 72 часа. Евулацијата настанува кон крајот на еструсот, обично 24 – 40 часа од неговиот почеток.

Од голема важност за добивање на висока продуктивност кај овците е правиот избор и подготовка на машките приплодни грла. За разнможување се избираат овни со добар екстериер, здрави копита, нормално развиени семеници и висок квалитет на семената течност. Потребно е да се земат крвни примероци и да се исптаат за заразен епидимитис.

Многу е битна исхраната на овните и на тоа фармерите обрнуваат посебно внимание 2 месеци пред почетокот на кампањата за осеменување. Хранливата смеска за еден овен со жива тежина од 100 кг. може да биде следна: овес 0,5кг, јачмен 0,2кг, печени трици 0,3кг, сончоглед или пулпа 0,2 кг и моркови 0,5 кг, зелена трева и сено по желба и 0,5 – 1л млеко со едно јајце во него.

Доколку има нејасни знаци на мркање кај овците, се користат овни за проба. На 50 овци се одредува по еден овен за оваа цел. Може да се употребат машки грла по навршување на 10 месечна возраст.
Престилките треба да бидат чисти, да се перат и да се менуваат секојдневно.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *