Во 398 контроли на месарници уништени 414 килограми небезбедно месо

Вести

Нехигиена во објектите, неспроведени мерки за дезинфекција и дезинсекција, неправилно декларирање на месото, непоседување на комерцијален документ за пратка месо се недоследности кои биле констатирани од страна на инспекциските контроли што ги спровела Агенцијата за храна и ветеринарство од декември досега.

Како што соопштија од Агенцијата, со засилени инспекциски контроли биле опфатени 398 месарници во однос на условите за производство, чување и трговија со месо и производи и подготовки од месо.

– Со контролите утврдено е и дека некои од операторите немале План за вршење на микробиолошки анализи на производите и подготовките од месо, а утврдено е и дека еден оператор со храна вршел дејност во нерегистриран објект од Агенцијата за храна и ветеринарство, наведуваат од Агенцијата.

За констатираните недоследности кај операторите со храна кај кои се спроведени контролите, донесени се 25 решенија за отстранување на недостатоците, спроведени се девет едукации и изречени 11 парични казни во висина од три до пет илјади евра во денарска противвредност.

Како небезбедени поништени се 414 килограми производи од животинско потекло кои биле произведени во несоодветни услови, односно, во неодобрен објект од Агенцијата за храна и ветеринарство.

Засилените инспекциски контроли на месарниците, официјалните ветеринари ќе продолжат да ги спроведуваат и во наредниов период и тоа на цела територија на Република Македонија, посочуваат од Агенцијата за храна и ветеринарство.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *