Започна постапката за доделување концесија на дивечот во 10 ловишта во државата

Вести

На оваа своја седница Владата на РМ  ја разгледа и се произнесе по Информацијата за имплементацијата и состојбата на проектот “Рехабилитација на источниот дел од железничката пруга на Коридор VIII фаза 1 делница Куманово – Бељаковце“, која ќе ја презентира Јавното Претпријатие Македонски Железници Инфраструктура.

На вчерашната седница министрите во владата ја разгледаа и Информацијата за потребата од склучување на Договор за грант меѓу Република Македонија и Соединетите американски држави – САД за развојната цел: „Република Македонија како просперитетно, самоодржливо и инклузивно демократско општество“.

На предлог на Министерство за надворешни работи, на оваа седница на Владата на РМ се најде и Информацијата за потпишување Договор меѓу Генералниот секретар на Обединетите нации и Владата на Република Македонија: Обврска да се елиминира сексуалната експлоатација и злоупотреба, а Министерството за внатрешни работи го претстави извештајот за извршените преговори со усогласен текст на Договорот меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Косово за реципрочно признавање на возачки дозволи.

Министерството за одбрана за оваа владина седница предлага да бидат разгледани и усвоени две Предлог-одлуки за испраќање на припадници на Армијата на Република Македонија за учество во мировната операција на Организацијата на Обединетите Нации „УНИФИЛ“, во Република Либан, како и за испраќање на припадници на Армијата на Република Македонија за учество во мировната операција „Одлучна поддршка“, во Исламската Република Авганистан.

Во делот на точките за информирање на оваа седница, Владата на РМ ги разгледа и информациите за задолжување на Јавно сообраќајно претпријатие СКОПЈЕ – Скопје, со државна гаранција кон меѓународна кредитна институција, за Проектот Набавка на КПГ автобуси, како и Информацијата за акцискиот план за вработување млади лица, 2016 – 2020, што доаѓа како предлог на Државниот завод за статистика.

 

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *