5 + 1 публикации на ФАО кои треба да бидат на вашата листа за читање во 2019 година

Вести

2018 година веќе заврши и сите знаеме дека оставивме неколку незавршени работи. Во планираните резолуции за вашата Нова Година, тука се 5 причини да ги додадете овие публикации на ФАО во вашата листа за читање!

  1. Бидејќи намалувањето на отпадот од храна е добра лична резолуција

 

Намалување на губитоците и отпадот од храна и правото на соодветна исхрана: Секоја година, една третина од произведената храна се губи или фрла низ целиот свет. Ова е особено катастрофално, бидејќи 821 милиони луѓе се сеуште гладни. Оваа публикација ја прикажува врската помеѓу губитоците и отпадот од храна и човековото право за пристап до соодветна храна. Публикацијата се фокусира на потребата да се развијат одржливи системи за глобална потрошувачка и производство на храна.

 

  1. Бидејќи живеењето во градовите влијае врз начинот на исхрана и производство на храна

 

Интегрирање на храната во урбанистичко планирање: Со оглед дека поголемиот дел од светската популација веќе живее во урбаните средини, постојат огромни предизвици во постигнување на здрава и достапна исхрана во градовите. Публикацијата идентификува некои од најдобрите примери од целиот свет за иновации во системите за храна и за тоа како да се имплементира одржливо планирање на урбана исхрана.

 

  1. Бидејќи е добро да се знае состојбата на работите

Нашиот серијал “Состојби во светот” дава сеопфатен преглед на најитните глобални прашања и предизвици кои влијаат врз светот денес. Темите вклучуваат шуми, риболов и аквакултура, безбедност на храна и исхрана, земјоделски производи и храна и земјоделство.

  1. Бидејќи миграцијата е горлива тема

Врските меѓу миграцијата, земјоделството, безбедноста на храната и руралниот развој: Оваа публикација ги разгледува причините зошто луѓето мигрираат од руралните средини. Главната цел на овој наслов е да се продлабочи разбирањето на односите кои постојат меѓу земјоделството, безбедноста на храната и руралниот развој. Знаете многу за темата? Проверете го вашето знаење за заблудите за миграција во Дигиталниот извештај за 2018 година: Состојбите со храната и земјоделството или најдете други публикации на оваа важна тема.

 

  1. Бидејќи можете да откриете неверојатни сајтови и да видите дека земјоделците исто така се уметници

Глобално значајни системи на земјоделско наследство: Комбинирање на биолошка разновидност на земјоделството, отпорни екосистеми, традиционални земјоделски практики и културен идентитет: со прекрасни фотографии од извонредни локации ширум светот, оваа публикација истакнува некои од Глобално значајните системи за земјоделско наследство на ФАО. Со векови, земјоделците, фармерите, овчарите, рибарите и шумарите развиле разновидни и локално прилагодени земјоделски системи кои биле управувани со времено тестирани, генијални техники. Публикацијата нуди извонредни пејзажи кои комбинираат земјоделски биодиверзитет, отпорни екосистеми и вредно културно наследство. Во моментов има 57 веб-сајтови назначени предложени во публикацијата во 21 земја низ целиот свет.

 

+1. Желни да научите за регионалните прашања?

Прочитајте го Регионалниот преглед на достапноста на храна и исхраната во 2018 година, и истражете зошто напредокот на ова поле стагнира во Европа и Централна Азија.

Поради големата економска, социјална и еколошка разновидност, земјите од регионот се соочуваат со различни предизвици во поглед на достапноста на храната и исхраната. Додека е постигнат значаен напредок во намалувањето на преваленцата на недоволна исхранетост во текот на изминатите две децении, новите докази покажуваат стагнација на овој тренд, особено во Централна Азија. Оваа година фокусот на публикацијата е на врската помеѓу миграцијата, родовите прашања и младите со руралниот развој и достапноста на храната во Европа и Централна Азија.

Само со знаење можеме да постигнеме Свет без Глад или #ZeroHunger. Една од причините за постоењето на ФАО е да “собира, анализира, интерпретира и шири информации во врска со исхраната, храната и земјоделството”.

 

Изработувајќи повеќе од 700 годишно, публикациите на ФАО се движат од анализи за креаторите на политики и стручни упатства за земјоделците до совети за исхрана за семејствата и креирање на општи познавања кај младите луѓе. За најновите изданија, пријавете се за билтенот за публикации на ФАО. Уживајте во читањето!

 

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *