АХВ и Црвениот Крст ја официјализираа соработката

Вести

Взаемна комуникација при управување со кризни состојби и делување во итни случаи, размена на податоци, извештаи, резултати  и други информации  кои се од корист при појава на природни катастрофи, а се во насока на спроведување на заеднички активности со цел обезбедување на заштита и благосостојба на животните, обезбедување и дистрибуција на безбедна храна за луѓето и животните, хигиенски исправна вода за пиење  како и обезбедување и управување  со транспорт и привремени прифатилишта за животни, договорија со денешното потпишување на меморандум за соработка директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство (АХВ), Зоран Атанасов и Саит Саити, генерален секретар на Црвениот крст на Република Северна Македонија. Со потпишувањето на Меморандумот поставени се основите за унапредување на соработката меѓу двете институции за постигнување на подготвеност и ефикасна искористеност на ресурсите на АХВ и Црвениот Крст користејќи размена на искуства во насока на обезбедување заштита и благосостојба  на животните при природни катастрофи.

Во рамки на официјализираната соработка на Агенцијата и Црвениот крст договорено е во иднина  да се реализира едукација на лица кои во ќе бидат вклучени во безбедно спасување на животни од подрачјата зафатени со природни катастрофи, обезбедување на нивна заштита и благосостојба, подготовка и изработка на едукативни и информативни материјали, организирање на заеднички симулациски вежби, како и работа на проекти и учество на настани од областа на менаџментот на катастрофи.

Двете институции договорија реализација на активности од областа на првата помош, поради позитивните импликации кои таа ги има во секојдневниот живот во услови на природни катастрофи, во превенција на заболувања, но, пред се во промоција на здраво и сигурно однесување на членовите на заедницата, со цел обезбедување на заштита и благосостојба на животните. Како исклучително важно, од страна на првите луѓе на АХВ и Црвениот Крст, оценето беше и идното учество во заеднички кампањи за промоција и подигнување на свеста кај граѓаните за здравствено – превентивните активности, заштитата и спасувањето на животни.

 

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *