Бачовски: Финансиската поддршка што се нуди преку ИПАРД програматa е огромен стимул за македонската преработувачка индустрија

Вести

 

Финансиската поддршка која се нуди преку ИПАРД програматa е огромен стимул за македонската преработувачка индустрија.
Римес МС Доо е компанија од месната индустрија која се занимава со преработка на месо и месни производи.

Со ко-финансирање на инвестицијата со 50% од вкупно направените трошоци преку ИПАРД II програмата компанијата има набавено системска линија за полнење на колбаси и автоматска линија за врзување и затворање на колбаси.

Ова технолошко модернизирање е во вредност од 151 милиони денари, од кои 756 милиони се кофинансирани од АФПЗРР преку европскиот фонд за земјоделство и рурален развој.

 

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *