Во март АФПЗРР треба да објави нов јавен повик

Вести

Платежната агенција според програмата за рурален развој во март треба да објави јавен повик за доставувања на барања за кофинансирање за:

-набавката на пчелни матици, роеви и опрема за пчеларство,

-за механизација за житни и индустриски култури,

-за систем за наводнување-капка по капка    за пченка, сончоглед и фуражни култури и

-за бунари за наводнување.

 

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *