Државниот инспекторат за земјоделството одзеде вкупно 73 рибарски мрежи и 370 парчиња белвица

Вести

Државниот инспекторат за земјоделството одзема вкупно 73 рибарски мрежи и 370 парчиња белвица, поради прекршување на Законот за Државен инспекторат и на Законот за рибарство и аквакултура. Конкретно, на ден 14.08.2018 година од страна на овластени лица од ДИЗ извршена е вонредна контрола на потегот над с.Калишта и с.Радожда. При тоа во водите на Охридското Езеро кај с.Калишта во различити правци од риболовната вода биле затекнати 13 физички лица распоредени во 7 кајчиња, кои што се движеле и поседувале недозволен риболовен алат (висечи, летечи-лебдечки) мрежи.

Од страна на надлежните лица е извршено пребарување, при што од водите на Охридско Езеро се извадени  вкупно 73 рибарски мрежи со димензии на окца од 26 мм (вкупно 40 парчиња) и 24 мм  (вкупно 33 парчиња) со поединечна должина на мрежа од 50 метри или во вкупна должина од 3650 метри. Исто така од водите беа извадени 370 парчиња на охридска белвица во количина од 33 килограми.

За акцијата е изготвен записник и заедно со целокупниот риболовен алат и риби се предадени на ДИЗ. Наведеното дело (движење и задржување во риболовна вода со носење – поседување на недозволени риболовни средства визечи, летечи – лебдечи мрежи е дело спротивно на член 93, став 1, казниво дело по член 112, став 1, точка 17 од Законот за рибарство и аквакултура.

По комплетирање на Предметот од страна на ДИЗ ќе  бидат изготвени 13 Записници со констатирани прекршоци и на секое лице ќе му биде издаден по еден прекршочен платен налог во висина од 500 евра.

За настанот дополнително од страна на ДИЗ ќе биде известено ОЈО Струга имајќи предвид дека лицата пред да бидат констатирани како се движат и задржуваат во риболовната вода со носење – поседување на недозволен риболовен алат – висечи, летечи – лебдечки мрежи истите вршеле и незаконит риболов што е спротивно на член 229 од К.З на Р.М.

Вонредниот инспекциски надзор само ги потврди сознанијата кој ги поседуваа овластените лица на ДИЗ дека се врши масовно рибокрадење во водите на Охридско Езеро со посебен акцент во с.Калишта, с.Радожда, с.Пештани но и на некои други локалитети.Заради сузбивање на ваквите појави и во следниот период ќе се спроведуваат засилини и нтензивни контроли од страна на инспекорските служби на ДИЗ.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *