Годишно се уништуваат околу 13 милиони хектари шума

Вести Совети

Светскиот ден на шумите, кој се празнуваше (вчера) на 21-ви март, потсетува дека шумата како една од најразновидните биолошки екосистеми, во која живеат повеќе од 80 отсто од копнените видови, прекриваат една третина од копнената маса на Земјата, а околу 1,6 милијарди луѓе зависат од неа, но и покрај тоа, 13 милиони хектари шума се уништуваат годишно.

На Светскиот ден на шумата голем број на земји се водат со истите принципи, и ја истакнуваат важноста на шумите за човештвото преку неговите најважни функции – искоренување на сиромаштијата, одржување на животната средина и безбедноста на храната.

Околу 1,6 милијарди луѓе, вклучувајќи и повеќе од две илјади домородни култури зависат од шумите. Биолошки се најразновидни и се еден од најсложените екосистеми на земјата, во која живеат повеќе од 80 отсто од земјените видови. Сепак, глобалното уништување на шумите продолжува со алармантна стапка и според податоците на ОН, годишно се уништуваат 13 милиони хектари шума.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *