Инфо сесија за органско земјоделство денеска во Прилеп

Вести

Во Прилеп денеска ќе се одржи инфо сесија за земјоделски оператори кои сакаат да добијат повеќе информации околу начинот на одгледување, поддршката и пласманот на органските производи.

Како да се сертифицирам за органско производство, Семиња, заштита и советодавни услуги, Трошоци на органското производство и Кои се потребите на пазарот за свежи органски производи, се темите на кои ќе зборуваат домашни и странски експерти, а ќе учествуваат земјоделци од прилепскиот регион и откупувачи.

Предвидени се и индивидуални средби со трговци за свежи органски прозводи и со производители за семенски материјали и заштитни средства.

Сесијата ја организира швајцарската Програма за зголемување на пазарната вработливост (ИМЕ).

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *