Календар за месец ноември -ГОВЕДАРСТВО

Вести Совети Сточарство
Во месец ноември преминуваат кон услови на зимско одгледување. Хигиената во шталата треба да биде на високо ниво, боксот и постелките треба да се суви и чисти, воздухот исто така сув и чист, без ладни струи.
Потребно е исхраната да биде во согласност со сотојбата на животните-бременост, лактација, сувостоен период. Храната треба да биде правилно избалансирана.
Сувата храна да биде заштитена од влага, а силажата и другата ферментирана храна да се чуваат на начин кој што нема да дозволи појава на гнилежни процеси.
АПРЗ
Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *