Календар за месец ноември – КОЗАРСТВО

Вести Совети Сточарство
Козите потешко се прилагодуваат на преминот од пасишта кон шталски начин на одгледување. Тие го губат апетитот, земаат недоволно храна и ослабуваат.
Заради тоа преминот кон шталски начин на исхрана треба да се одвива постепено во текот на 10–15 дена, при што секојдневно постепено се намалува пашата.
АПРЗ
Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *