Календар за месец ноември – ПЧЕЛАРСТВО

Вести Пчеларство Совети
Поволните топли денови во ноември овозможуваат пчеларот да се погрижи за пчелните семејства пред настапување на зимата.
Се прегледуваат капаците на кошниците дали се добро затворени, а доколку не се треба тоа да се направи.
На пчелните семејства треба да им се обезбеди смиреност, и до кошниците не треба да имаат пристап домашните и шумските животни.
АПРЗ
Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *