Лозарство – земјоделски календар за месец ноември

Вести Лозарство Совети

Во овој период се врши основното ѓубрење со комбинирани ѓубрива, по што земјата се заорува на 18 – 20 см.

Лозата има моќен, развиен коренов систем кој што опфаќа голем обем на почва, што и овозможува полесно да се снабдува со потребните хранливи материи од почвата. Исто така лозата има способност доста лесно да го извлечи и да го искористи фосфорот од тешко растворливите фосфорни ѓубрива.

Во текот на месец ноември се вадат лозичките од вкоренувалиштата, се складираат и се чуваат.

Доколку во младите лозови насади се утврди присуство на заболени од рак лозови садници, потребно е да се откорнат и да се отстранат од насадот.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *