Македонска делегација на четвртиот состанок на министри во Кина

Вести

Во Хангџо, НР Кина каде се одржува четвртиот состанок на министри за земјоделство на кој присуствуваат претставници на високо ниво од Кина и земјите на централна и источна Европа, свое учество зема и делегација од МЗШВ предводена од државниот секретар г-ин Нефрус Челику.

Покрај министерскиот состанок во Кина се одржува и 14-от економски и трговски форум на тема „Дигиталното земјоделство како движечка сила за ревитализацијата на руралните средини“.

На форумот државниот секретар Челику ја потенцираше посветеноста на политиките на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, пред се во делот на руралниот развој за поддршка на инвестициите за модернизација на секторот, за кои се издвојуваат околу 30% од вкупните финансиски средства за поддршка. Челику на форумот ги истакна и  достигнувањата во секторот преку мапирањето на земјоделските површини односно со дигитализација на употребата на земјоделското земјиште и примената на современите методи во управување со ризиците и болести на растенијата кои се спроведуваат во регионот на Преспа.  МЗШВ и во следниот период ќе настојува доближување на современите технологии кон малите семејни стопанства.

Во Кина покрај форумот и состанокот на министри беше усвоена заедничка декларација за идна размена на искуства помеѓу земјите од иницијативата 17+1 во насока на поголема употреба на дигиталното земјоделство заради што ќе бидат превземени здружени чекори. Македонската делегација оствари и повеќе билатерални средби со преставниците од Кина и земјите во регионот.  ‌ ‌

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *