Оглас од Здружението за одгледувачи на овци ШАРПЛАНИНЕЦ Тетово

Вести Огласи
Оглас: Здружението за одгледувачи на овци ШАРПЛАНИНЕЦ Тетово има потреба од ангажирање на три лица, за реализација на проектот ,,Промоција на органско производство на храна, развој на руралниот и фармерски туризам и едукација за намалување на употребата на пестициди “, кој ќе се реализира со средства одобрени од Министерство за животна средина и просторно планирање на РСМ. Кандидатите ќе бидат ангажирани во период од 1-27 септември за изработка на репотажа за одгледувачи на органско јагне и сирење. За реализација на проектот потребни се : 1.Новинар, координатор на проектот 2.Снимател (фотограф) 3.Соработник Огласот трае 3 дена. Тел. за контакт: 071 381 453
Видено од Biljana Nena Petrovikj во вторник 19:23
Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *