Органската фарма е чиста како аптека, ништо не се фрла

Вести Совети Сточарство

Електрана на биомаса е изградена на земјоделскиот имот во Чуруг пред повеќе од една деценија. Денес е една од најголемите органски фарми во Европа. Фармата е чиста како аптека, а ферментираното ѓубриво мириса на профит. Био-фабриката на фармата со 2200 говеда преработува ѓубриво и биомаса во електрична енергија и топлина, а органското ѓубриво им овозможува  да сертифицираат 1.700 хектари органско обработливо земјиште. Тие обезбедуваат органски житни култури што се користат во единствената фабрика за добиточна храна во регионот.

„Сега сме вклучени во преработка на органски непластичен отпад како последна алка каде што се третира и уништува отпадот. Секоја година, над 7.000 тони органски непластичен отпад завршуваат во нашата фабрика и се користи за производство на електрична енергија и ѓубрива

Кравите се слободни, а главно се телат. Годишно се доставуваат 6.000.000 литри органско млеко. Телињата се на прво место, тие се доени од робот кој ги храни, а нивната храна  е мусли од телешко месо.

Секое теле има огрлица со ризомер. За време на хранењето, тој робот дава одредена количина млеко на дневна основа.

Министерството за земјоделство субвенционира употреба на обновливи извори на енергија во земјоделството преку национални и ИПАРД мерки.

Во зависност од секторот што се натпреварува – без разлика дали станува збор за овошје, зеленчук, месо или млеко –  млечниот сектор може да постигне ИПАРД стимулации до два милиони евра

Фармата е чиста како аптека, а ферментираното ѓубриво мириса на профит. Експерименталното производство на пилешко е  во согласност со Правилникот за добробит на животните им овозможува да го продадат на  познат купувач, по двојно поскапа цена.

Чуруг докажува дека земјоделството во иднина не е само фабрика за здрава храна, туку и енергија со значителен едукативен и туристички потенцијал.

„Современо Земјоделство”

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *