Овчарство – земјоделски календар за месец мај

Вести Совети Сточарство

Овчарството во месец мај е поврзано со посебна грижа за животните во периодот по одвикнување и реализација на јагнињата и нивното преминување кон пасиштата.

Веднаш по одвикнувањето јагнињата не смеат да се пуштаат на сочна паша бидејки може да добијат дијареа и лесно да ослабат. Шилежињата се пуштаат на паша откако дневната норма е составена од концентрирана сточна храна и малку сено. Така се ограничува можноста од прехранување со зелена трева.

Транзицијата од исхрана во шталите кон исхрана на пасиштата се спроведува за околу 20 – 25дена.

Во месец мај се отстрануваат причините кои водат до маститис кај овците:

1. Избегнување молзење во влажни и непроветрени простории,

2. Можни се и повреди
на вимето како резултат од гребнатини, триење и сл.

3. Се врши чистење и
дезинфекција на бачилата,

4. Во присуство на молзен апарат се води строга одговорност за правилното миење и сушење,

5. Болните овци се изолираат,
издвојуваат одделно и се третираат со антибиотици.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *