Пчеларство – календар за месец април

Вести Пчеларство Совети

Месец април е погоден за набавка на пчелни семејства. Тие мора да бидат здрави, без заразни болести и без карантин.

Овој месец процветуваат сите овошни видови од кои што пчелите собираат полен и нектар.

Кон крајот на месецот се врши замена на старите пчели кои што презимиле, со нови.

Однапред се подготвени потребниот број рамки со изградени погачи од магацин во
согласност со бројот на пчелните семејства кои што ќе се пренесуваат, така што секое
пчелно семејство да има барем по две изградени погачи за во две куќишта.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *