Пегавост на лисјата кај црешите и вишните

Вести Овоштарство Совети

Црешите и вишните ѓи напаѓаат голем број на патогени микроорганизми, но економски најзначајна болест е пегавост на лисјата. За жал, сите комерцијално важни сорти се осетливи на пегавост на лисјата. Се јавува во сите подрачја каде се одгледуваат вишните и црешите.

Оваа болест е присутна во Европа од 1950-тите, а локалното име за оваа болест во овоштарниците е жолт лист или козичавост.

Зошто пегавоста на лисјата кај вишните и црешите е проблем ?

Пегавоста на лисјата е многу опасна болест, бидејќи во текот на летото предизвикува лисјата да паѓаат, што може да резултира со цветање на овие овошни дрвја во истата сезона кога настапува зимата. Топли и дождливи години се погодни за ширење на оваа болест, особено дождливота пролет. Причинителот на листот е габата на Blumeriella jaapii, која главно ѓи напаѓа лисјата a поретко и плодовите.

Оптималната температура за развој на пеговост кај листовите од цреша е 13 степени, а со оглед на тоа што температурите се движат кон пониски или повисоки, процесот за размножување, само се успорува, но се се стопира целосно.

Како изгледа пегавоста кај лисјата 

Симптомите на пегавост кај лисјата од вишната и црешата изгледаат: на врвот на листот, има мали црвеникаво-пурпурни дамки се појавуваат во текот на мај или почетокот на јуни. Големи се околу 1 мм. Бројот на точки брзо се зголемува во случај на поволни временски услови. Точките најпрво се појавуваат на работ на листот, а подоцна се шират на средината. На задниот дел од листот, на местото каде што се наоѓаат пегите, се појавува белузлава навлака од konidia patogena. Кондиата овозможува понатамошно ширење на болеста. Кога на листот ќе се најдат поголем број на пеги , лисото ја губи зелената боја, станува жолт и опаѓа пред бербата. Раното опаѓање на лисјата, влијае на отпорноста на пупките на ниски температури нивното презимување и приносот за наредната година.

Оваа габа презимува на опаднатите лисја или на гранките

Мерки за заштита

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *