Почвата – најбитен фактор при подигнување на овоштарник

Вести Совети

Фактори кои треба да се земат во предвид при подигнување на овоштарник

 

Управување со почвата

Овошните култури имаат тенденција да бидат засадени на светло-текстурални почви, како што се песочни или суви почви.

Типовите на почва се класифицираат според пропорциите на тиња, песок и глина, наведени како текстура. Бидејќи текстурата може да се промени во длабочина, треба да се разгледа и дебелината на секој почвен слој.

Теренските проценки на почвата вклучуваат текстура, боја, агрегација, длабочина на ископување…

Анализата на почвата во лабораторијата може да вклучи pH, сила, порозност, капацитет за одржување на водата, органска материја, статус на хранливи материи, содржина на сол, капацитет за размена на катјони (задржување на хранливи материи), истекување и дисперзија.

Анализата на почвата е од суштинско значење пред садењето за да се овозможи примена и обработка на почва и измени кои не можат ефикасно да се извршат по садењето.

Многу овошни култури се чувствителни на лоша дренажа (waterlogging) на профилот на почвата.
Повеќегодишната природа на корените на дрвото го зголемува ризикот од болести на коренот од обилните дождови, поплавите или слабата практика на наводнување.

Плитката почва (длабочина од 15-20см), може да обезбеди добра дренажа, подлабока површинска почва и кога ќе се управува внимателно ќе го поддржи здравиот коренов систем.

Плитките корени можат да ги искористат предностите на високите нивоа на аерација, температура, биолошка активност и ниски нивоа на сила на почвата, како и да бидат поблиску до наводнување и хранливи материи што се применуваат на површината на почвата.

 

Дипл. инж. Иван Стојанов за Современо Земјоделство

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *