Monday, February 26, 2024

Повеќето реки над јануарскиот просек

Вести

Нивоата на повеќето реки во земјава се над просекот за јануари, но дел се со пониски водостои, покажуваат денешните хидролошки мерења.

Според УХМР, водостојот на Преспанското езеро за 34 сантиметри го има надминато апсолутниот минимум.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *