ПРАЗ, многу лесен за одгледување и многу баран на пазарот

Вести Совети

Покрај тоа што е здрав, празот и лесно се одгледува. Mоже да се одгледува на два начина: со директно сеење на семето на трајна основа и со производство од расад.

Најчесто праз од расад се користи за одлегедување во зимскиот период, која прво се произведува на отворено поле. Сеидбата се прави во мај и јуни, а поставениот стандард треба да биде 8-10 грама семе по m2. Садењето на празот на постојано место се вршат во јули или август, односно кога празот има три до четири листови и достигнува висина од 15 до 20 см.

Пред сеидбата, редовите се извлекуваат на растојание од 10 см (ред на ред), а семето е распоредува на растојание од три до четири сантиметри во редот. Садниот материјал треба да се испрска со фунгицид и инсектицид (3-5 литри раствор на м2).

Расадот во наредниот период се штити од болести и инсекти, односно се додека не се пренесе на земја на конечната оддалеченост. Пред преносувањето на расадот на парцелата, потребно е да се направи агрохемиска анализа на земјиштето за да се утврди pH на почвата, содржината на хумусот, P и K. Оптималната pH (H2O) на земјиштето за одгледување на праз е од 6 до 7.

Растојанието на редовите во парцелата, треба да биде на растојание од 30-40 см, а внатре во редот од 15 см, додека длабочината на садење треба да биде 10-15 см, во зависност од почвата. Негата во одгледуваните на празот во наредниот период се однесува на следното: меѓуредна обработка и додавање на земја на растенијата, со цел за да се добие подолго бело лажно стебло, заштита од болести и инсекти, прихрана и наводнување.

Побарувачката на пазарот е подолги и подебели стебла, дебелината на лажното дрво треба да биде најмалку 10 мм. Празот посаден на крајот на јуни и во почетокот на јули, се вади од октомври до крајот на април, во зависност од локацијата на одгледување и потребите на пазарот.

Приносот на празот варира во зависност од сортата и квалитетот на почвата помеѓу 30-50 t / ha. Складирањето се врши во складиштето од 0C на -10C, а влажноста треба да биде 80-85%. Во исхраната се користат листовите и лажното стебло.

„Современо Земјоделство“

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *