Се промени Законот за ловство и Законот за рибарство и аквакултура

Вести

На вчерашната седница на Владата на Република Македонија, поминаа измените на Законот за ловство и на Законот за рибарство и аквакултура, со кои се овозможува поедноставување на целата процедура за полагање на ловечки испит и испитите во делот на рибарството.

Со измените на двата закони, се укинува електронскиот начин на полагање на ловечкиот испит и испитите за рибочувари и за вршење стопански риболов.

Комисиите за полагање на испитите ќе организират полагање во градовите од каде што доаѓаат кандидатите, со што се намалува финансиското оптоварување на кандидатите.

Дополнително, нема да има временски рок за полагање на испитот, односно истиот ќе се полага во текот на целата година. Измените на законите важат и за досегашните апликации за испити.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *