СН Осигурителен Брокер – партнер на земјоделците и сточарите

Вести Сточарство

СН Осигурителен Брокер АД Битола продолжува да биде вистински партнер на земјоделците и сточарите.

Oваа година, во интерес на своите клиенти, “СН” Осигурителен Брокер, се избори да има сопствен ветеринарен доктор при процена и исплата на штета од угинати животни – говеда.

Исто така “СН” Осигурителен Брокер при секоја процена и исплата на штета кај посевите и плодовите има сопствени комисиски претставници.

Во тековната 2018 година СН Осигурителен Брокер има направено 309 полиси за осигурување на посеви и плодови што е исклучителна бројка во однос на вкупниот број на полиси направени во државата.

Она што е најбитно е дека во “СН” сеуште има отворени врати за нови осигурителни полиси. Затоа апелираат до сите земјоделци и сточари, заинтересирани за осигурување, да се приклучат во големата фамилија на “СН” Осигурителен Брокер, во која ќе бидат максимално заштитени.

Обратете се во канцелариите на „СН“ Осигурителен Брокер во центарот на Битола, на улица „Димитар Илиевски Мурато“ бр. 5 и ќе ги добиете сите стручни совети и потребни информации за комплетната изработка на полиса за осигурување.

Лице за контакт Александра Петровска 078/237-529

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *