Владата одобри 900 милиони денари за заостанати субвенции од 2019 година

На денешната седница на Владата на МКД се одобрија 900 милиони денари, дополнителни финансиски средства за Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2020 година.

Share
Прочитај повеќе

Владата ја усвои Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2019 година

На предлог на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, Владата вчера ја усвои Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2019 година, со цел да бидат остварени политиките за рурален развој, кои се насочени кон поддршка на инвестиции во земјоделскиот сектор, во водостопанството и јавната инфраструктура и подобрување на животот во руралните средини;

Share
Прочитај повеќе

Состанок на Подсекторската група на МЗШВ за предлог Програмата за директни плаќања во земјоделството за 2019 година

Дел од новините кои се предложени од МЗШВ се однесуваат на издвојување на оризот од досегашаната категорија на растително производство како посебна култура. На овој начин се зголемува субвенцијата за ориз од сегашните 6.000 денари по хектар за безсеменски ориз на 18.000 денари, а за семенски ориз од 12.000 денари на 30.000 денари по хектар за следната 2019 година.

Share
Прочитај повеќе

Во буџетот за 2019, износот за субвенции и рурален развој изнесува вкупно 8,4 милијарди денари

Во Буџетот за 2019 година планирана е поддршка за земјоделството, поддршка за производство, за квалитет и за сигурен пласман.
Износот на субвенции и рурален развој изнесува вкупно 8,4 милијарди денари.
Ветувањето „Зелена нафта“ пристигнува во 2019 година за поддршка на земјоделските стопанства од 30% при набавка на гориво за земјоделска механизација.

Share
Прочитај повеќе