Земјоделец понудил 100 милијарди евра за три хектари земја

Вести Совети
Вакви небулозни случаи во идина ќе бидат санкционирани со измените на Законот за земјоделско земјиште кои добија зелено светло на последната седница на Владата. Земјоделците кои ќе добијат државно земјоделско змејиште на аукција, во иднина ќе бидат обврзани ако не склучат договор по наддавањето, да мора и платат оштета на државата. Износот ќе биде во висина од годишната закупнина којашто ја понудил оној што го добил земјиштето.

„Внесуваме уште една можност, односно при електронското наддавање за земјоделско земјиште над 3 хектари, доколку прворангираниот не го склучи договорот, тоа може да го стори второрангираниот“, рече Љупчо Николовски, Министер за земјделство.

Законските измени предвидуваат младите лица до 40 години, кои добиле државно земјиште, да бидат ослободени од плаќање на закупнина три години од склучување на договорот. Дел од новините е и можноста на земјоделско земјиште да се градат угостителски и објекти за спорт и рекреација, како и можност за земјоделци кои веќе имаат закупено државно земјоделско земјиште, да можат да аплицираат и за нови огласи за парцели до 10 хектари. Ова најмногу се однесува на винариите.

Во однос на неговото заминување од ресорот земјоделство, на позиција генерален секретар во СДСМ, Николовски убедува дека нема да има застој во реформите во агро-секторот, но не кажа кој ќе го замени.
Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *